Ruim 1000 mensen vulden Kieswijzer Noardeast in

Ruim elfhonderd Noordoost-Friezen hebben de afgelopen week de Kieswijzer ingevuld. Zo werden ze geholpen bij hun keuze tijdens de verkiezingen op 21 november.

Naar artikel