Over Nijs.frl

In het voorjaar van 2015 zijn de eerste plannen ontvouwd voor de oprichting van een Fries Regionaal Media­ Centrum. Een sterk verbindende netwerk orga­nisatie. Een fundament voor structurele samenwerking tussen Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân, die moet bijdragen aan de kwaliteit, pluriformiteit en vernieuw­ing van de informatievoor­ziening in Friesland. Het Fries Regionaal Media Centrum heeft een open karakter en zal op termijn ook andere mediaorganisa­ties en ongebonden media-produ­centen faciliteren. Met de site www.nijs.frl wordt het eerste platform gecreëerd waarop de structurele samenwerking zichtbaar wordt. Het platform wordt de komende jaren gefaseerd uitgebouwd.

 

Wat kunnen wij voor u doen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over nijs.frl anders dan over de redactionele inhoud, dan kunt u die stellen door naam, mailadres en uw boodschap naar ons toe te sturen. Wij reageren dan zo snel mogelijk. (info@nijs.frl)

 

Tips voor de redactie

Heeft u tips voor de redactie of vragen of opmerkingen over de redactionele inhoud van de site, dan kunt u een bericht sturen naar redactie@nijs.frl.