Oan krimp yn Noardeast-Fryslân liket ein te kommen

Krimpregio Noardeast-Fryslân liket net mear te krimpen. Der steane minder hûzen te keap. Yn Holwert sjogge je dat it bêste.

Lês mear oer: Oan krimp yn Noardeast-Fryslân liket ein te kommen.

Naar artikel