Cookies

Bij bezoek aan NIJS.FRL verzamelen wij door middel van cookies informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren, alsook om de bezoeker informatie te verstrekken over relevante de diensten en producten van de partners van NIJS.FRL zoals die vermeld staan op de site. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Op de sites van NIJS.FRL kunnen links voorkomen naar andere websites die niet tot de partners van NIJS.FRL behoren. NIJS.FRL kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. U kunt voor informatie hierover de privacy statements op de websites die u bezoekt raadplegen.

NIJS.FRL verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s en de duur van een bezoek. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van NDC mediagroep, een van de partners van NIJS.FRL, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. NDC mediagroep respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van NDC mediagroep. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van NDC Mediagroep, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. NDC mediagroep spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enig vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

NIJS.FRL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen via info@nijs.frl.